Hvorfor kommer du på tirsdag 5.nov?

Tirsdag 5. november klokka 9-10 kommer jeg på kulturfrokosten i Asker kulturhus for å vise hvordan jeg i fem år har formidla kunst til både badegjester og andre som dukker opp, og om hvordan annerledes formidlingsmetoder bidrar til stadig nye rekorder i det helårsåpne galleriet Holmsbustuene. Nå er jeg til og med Norgesmester i Bleken-salg. Hvorfor kommer du?