Kunstnerisk gjestebud 8 – lørdag 15. oktober klokka 12

Små, sterke og stillferdige

Med utgangspunkt i aktuelle utstillere inviterer vi til Kunstnerisk Gjestebud –
gratis, levende lavterskelformidling av kunstneres tanker, prosesser og resultater.

Lørdag 15. oktober klokka 12 står vår utstiller Tove Hirth i sentrum.

 

Bronseskulptur av Tove Hirth

Bronseskulptur av Tove Hirth

Tove Hirth forteller hvorfor hun lager sine menneskeskikkelser
i bronse så små, sterke og stillferdige.

Hva formidler hun gjennom patinering som spenner fra blåbærmørk til gråhvit.
Og hva er hennes forhold til samtidsdansere?