Skyhøye besøkstall i Holmsbustuene

Lokalavisa Røyken og Hurums avis følger med.
Her er oppslaget fra 30. juli 2015 om Holmsbustuenes besøkstall.

RHA 30.7.2015web2