Vi tar hensyn til korona-situasjonen

Normalt sell er vi varsomme med å legge ut bilder av bildene til kunstnerne som har salgsutstilling her i Holmsbustuene. 

Begrunnelsen er todelt – for det første ønsker vi å være et galleri du må besøke, oppleve kunsten i en sammenheng – ansikt til ansikt. 

Vi veit også hvor krevende det er å skulle avfotografere kunst så farger og følelser blir godt nok gjengitt. 

Dessuten er vi klar over alle de gode kopierings- og trykkemulighetene som finnes der ute, så vi gjør spede forsøk på å beskytte verkene og la åndsverksloven stå sterkt. 

Men akkurat nå  – hvor myndighetene advarer mot å  gå mer ut enn man må, skal vi spandere å legge ut noen av bildene elektronisk på vår facebookside slik at du i større grad enn vanlig faktisk kanskje kan bli glad i bildet der og da og deretter kontakte oss for å høre mer om pris og teknikk og kanskje blir vi enige om at vi ordner en privat visning her eller der. Som for eksempel dette oljemaleriet Tanker.